Movember

Movember-bart

November = Movember.

November er måneden der vi har fokus på menns helse, spesielt med tanke på prostata- og testikkelkreft.

I år setter man også fokus på bevegelse – MOVE, der alle former for aktivitet teller, i tillegg til mental helse.

Fra den spede begynnelsen i 2003 har Movember-bevegelsen vokst seg verdensomspennende, og har fått støtte fra over fem millioner Mo Bros og Mo Sistas.

Movember foundations mål er  å bidra til å gi menn lykkeligere, sunnere og lengre liv verden over.

movember-5

Movember bevegelsen går ut på å rette oppmerksomhet på menns fysiske og psykiske helse. Foto: Movember Movement Australia

Hvorfor menns helse?

Menns helse er i en krisesituasjon. Enkelt sagt så dør menn i for ung alder.

Kjønn er en av de sterkeste og mest konsekvente pekepinnene på helse og forventet levealder. Dette er ikke gode nyheter for menn. Verden over dør menn i gjennomsnitt seks år tidligere enn kvinner.

Dessuten blir menn hardere rammet av psykiske problemer enn kvinner: Tre fjerdedeler av selvmord begås av menn. Verdens helseorganisasjon anslår at 510 000 menn dør som følge av selvmord hvert år på global basis. Det er ett per minutt.

Prostata- og testikkelkreft har store følger for helse og livskvalitet. Prostatakreft er den nest vanligste kreftformen blant menn verden over, og antallet tilfeller forventes å fordobles til nesten 1,7 millioner tilfeller innen 2030.

Men denne kjønnsbaserte ulikheten i helse har fått lite nasjonal, lokal eller global anerkjennelse og oppmerksomhet fra makthavere eller helsesektoren generelt. Det er akkurat derfor Movember Foundation fokuserer på menns helse. Det er derfor Mo Bros og Mo Sistas fra hele verden snakker med én felles stemme hver Movember slik at vi kan skaffe livsviktig finansiering og oppmerksomhet rundt den skjulte helsekrisen blant menn.

movember-3

Fysisk aktivitet i hverdagen er viktig. Foto: Vitamindcouncil

Dette er ikke bare et problem for menn. For å takle denne helseutfordringen må vi arbeide mot en verden der fremtidige generasjoner av menn ikke står overfor de samme problemene som i dag. Derfor må vi iverksette tiltak både på individ og samfunnsnivå. Dette innebærer å engasjere menn og kvinner, virksomheter, idrettsklubber, samfunnsorganisasjoner, myndigheter, samt makthavere og leverandører innen helsesektoren i arbeidet for å redusere de nåværende helsemessige kjønnsforskjellene.

Les mer her.

 

 

Del innlegget

Legg igjen kommentar